CHI TIẾT KIỂM TRA

Xét nghiệm COVID-19 miễn phí

COVID-19 ·
Xét nghiệm này là xét nghiệm chính xác nhất để phát hiện COVID-19 ở những người có hoặc không có triệu chứng. Xét nghiệm này có thể vẫn dương tính trong tối đa 90 ngày sau khi nhiễm Covid-19. Tiêm phòng không ảnh hưởng đến kết quả của xét nghiệm này. Bài kiểm tra này không dành cho du lịch hoặc sự kiện.
Danh mục thử nghiệm: Tình trạng COVID-19, Du lịch **, Sự kiện **
Loại thử nghiệm: Tăm bông mũi, tăm bông má
Chi phí: $ 0 cho bệnh nhân đủ điều kiện
Thời gian xử lý: Hơn 2 ngày*
* Tại hầu hết các địa điểm Phòng khám Covid. Thời gian xử lý có thể thay đổi một chút dựa trên công suất.
Tất cả các xét nghiệm của Covid Clinic đã nhận được sự cho phép sử dụng khẩn cấp từ FDA.

Các cách để được kiểm tra

Quyền truy cập nhóm

Nếu chủ lao động, trường học hoặc sự kiện của quý vị đã hợp tác với Covid Clinic, quý vị sẽ nhận được thông tin về việc được xét nghiệm thông qua chương trình của họ.

Phiếu

Nếu tổ chức của bạn đã mua phiếu kiểm tra, bạn có thể đặt lịch thi tại địa điểm thuận tiện nhất cho bạn. Trong quá trình thanh toán, bạn sẽ nhập mã voucher.

Quyền truy cập cá nhân

Nếu bạn không thông qua một tổ chức, bạn có thể đặt một bài kiểm tra tại trang web thuận tiện nhất cho bạn. Bắt đầu bằng cách xác định nhu cầu thử nghiệm của bạn.

Thử nghiệm cho một nhóm lớn

Nếu bạn cần cung cấp các tùy chọn thử nghiệm cho một nhóm lớn, một tùy chọn hợp tác có thể phù hợp với bạn. Hiểu thêm về các tùy chọn của bạn cho—cho dù đó là thử nghiệm tại chỗ, thử nghiệm trên thiết bị di động hay mua phiếu mua hàng loạt.

Khám phá các tùy chọn thử nghiệm dựa trên mục tiêu của bạn

Thử nghiệm du lịch

Trước khi quý vị có thể đi du lịch, nhiều nơi yêu cầu bằng chứng về tình trạng COVID-19 âm tính. Hiểu bài kiểm tra nào bạn cần dựa trên nơi bạn đang hướng tới.

Xét nghiệm cho cá nhân

Nếu bạn không chắc chắn bài kiểm tra nào là tốt nhất cho mình, hãy xác định mục tiêu của bạn và thời gian bạn có thể chờ đợi. Sau đó, hãy xem các tùy chọn của bạn.

Thử nghiệm cho các sự kiện

Nếu một sự kiện bạn đang tham dự yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính, chúng tôi sẽ giúp bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn thử nghiệm của bạn.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc

Hãy xem các câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về những gì sẽ xảy ra.

Chi tiết y tế

Xét nghiệm này là một đánh giá lâm sàng cá nhân. Một trong những thử nghiệm sau đây sẽ được sử dụng:

Quidel Corporation Sofia SARS Antigen FIA Thử nghiệm
Truy cập Bio, Inc. CareStart Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19
Luminostics, Inc. Clip COVID Xét nghiệm kháng nguyên nhanh