Điều khoản &chính sách

Xét nghiệm NAAT phân tử COVID-19 nhanh chóng của Phòng khám Covid

Last updated: Tháng Mười 7, 2022

Xét nghiệm ngoáy mũi của Covid Clinic được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của COVID-19. Đầu tăm bông được đưa vào một lỗ mũi. Tăm bông được xoay thành một vòng tròn xung quanh toàn bộ cạnh trong của lỗ mũi ít nhất ba lần.

Rủi ro tiềm ẩn bao gồm:

  • (i) sự khó chịu có thể xảy ra hoặc các biến chứng khác có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu; và
  • (ii) kết quả kiểm tra có thể không chính xác.

Các lợi ích tiềm năng bao gồm:

  • (i) kết quả, cùng với các thông tin khác có thể giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đưa ra các khuyến nghị sáng suốt về việc chăm sóc của bạn; và
  • (ii) kết quả xét nghiệm này có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 cho gia đình quý vị và những người khác trong cộng đồng của quý vị.

Sau khi lấy mẫu, nó sẽ được xử lý tại chỗ và kết quả sẽ được cung cấp cho bạn, thường là trong vòng một giờ.