Địa điểm

Covid Clinic là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết xét nghiệm COVID-19 cho các cá nhân và nhóm. Chúng tôi tự hào phục vụ các thành phố trên toàn quốc, được thúc đẩy bởi sứ mệnh làm cho việc xét nghiệm có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.

Cảnh giác!

Xin lưu ý, do sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các Xét nghiệm PCR "1-2 ngày (Không bao gồm Chủ nhật)" và "Xét nghiệm chẩn đoán $ 0" sẽ có thời gian kết quả bị trì hoãn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua Xét nghiệm PCR Nhanh cho những người cần xét nghiệm du lịch.