Blog

Tạo sự hiểu biết, khơi dậy hy vọng

Theo dõi những câu chuyện về hy vọng và cộng đồng cũng như nhận thông tin cập nhật được hỗ trợ y tế về tình trạng của COVID-19.

Tags
Danh mục Blog

Covid Clinic: Một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp xét nghiệm dễ tiếp cận cho các cộng đồng an toàn hơn

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi và sứ mệnh của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng đặt lịch thi chưa?

Covid Clinic cung cấp các xét nghiệm cho những cá nhân cần biết tình trạng COVID-19 của họ, sẵn sàng đi du lịch hoặc muốn tham dự các sự kiện. Đặt một bài kiểm tra rất đơn giản, hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Cảnh giác!

Xin lưu ý, do sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các Xét nghiệm PCR "1-2 ngày (Không bao gồm Chủ nhật)" và "Xét nghiệm chẩn đoán $ 0" sẽ có thời gian kết quả bị trì hoãn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua Xét nghiệm PCR Nhanh cho những người cần xét nghiệm du lịch.