Mga Tuntunin at Patakaran

Ang Rapid COVID-19 Molecular NAAT Test ng Covid Clinic

Huling na-update: Oktubre 7, 2022

Ginagamit ang mga nasal swab test ng Covid Clinic upang matukoy ang pagkakaroon ng COVID-19. Ang dulo ng cotton swab ay ipinasok sa isang butas ng ilong. Ang pamunas ay pinaikot sa isang bilog sa paligid ng buong panloob na gilid ng butas ng ilong nang hindi bababa sa tatlong beses.

Ang mga potensyal na panganib ay kinabibilangan ng:

  • (i) posibleng kakulangan sa ginhawa o iba pang komplikasyon na maaaring mangyari sa panahon ng pagkolekta ng sample; at
  • (ii) posibleng maling resulta ng pagsusulit.

Ang mga potensyal na benepisyo ay kinabibilangan ng:

  • (i) ang mga resulta, kasama ng iba pang impormasyon ay maaaring makatulong sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumawa ng matalinong mga rekomendasyon tungkol sa iyong pangangalaga; at
  • (ii) ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay maaaring makatulong na limitahan ang pagkalat ng COVID-19 sa iyong pamilya at sa iba pa sa iyong komunidad.

Sa pagkuha ng sample, ito ay ipoproseso sa site at ang mga resulta ay ibibigay sa iyo, kadalasan sa loob ng isang oras.