Mga lokasyon

Ang Covid Clinic, isang kumpanya ng Rume, ay nag-aalok ng COVID-19, trangkaso, at pagsusuri sa RSV sa mga indibidwal at grupo gaya ng mga paaralan, korporasyon, at komunidad ng kapitbahayan.